Nový GSM modul

GSM modulem lze ovládat dva spotřebiče pomocí SMS zprávy nebo prozváněním. Modul spíná dvě relé, odesílá teplotu, sílu GSM signálu a hodnotu vstupního napětí. Po odeslání SMS „Stav“ umí zkontrolovat v jakých stavech jsou výstupní relé (kontroluje přes vstupy procesoru, zda jsou relé opravdu fyzicky sepnuté nebo rozepnuté). Při poklesu vstupního napětí pod 10V na dobu 30s posílá varovnou SMS (možno vypnout). Napájecí napětí 6 – 30V. K GSM modulu se dá připojit GPS modul. Po zaslání SMS na GSM modul vám přijdou v SMS zprávě souřadnice ve formě odkazu do google map. Modul je možno použít i jako alarm v autě. Po aktivaci příslušného pinu, se po rozjezdu automobilu nad 10km/h každých 10 minut posílá SMS o poloze automobilu a jeho rychlosti.

Návod ke stažení